• P 
  • P 
  • Speciální pedagog - Revizní pracoviště 

Speciální pedagog - Revizní pracoviště

Zaměstnavatel: Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Senovážné náměstí 872

MÍSTO VÝKONU : Senovážné nám. 872/25, 110 00 Praha 1, (dočasně Novoborská 327/8, Praha 9)
KONTAKT PRVOTNĚ E-MAILEM : Živčáková Hana, tel.: 222 122 228, e-mail: pam@npicr.cz

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) vyhlašuje výběrové řízení na pozici
SPECIÁLNÍ PEDAGOG - REVIZNÍ PRACOVIŠTĚ

Hlavní náplň činnosti:

Stěžejní náplní činnosti revizního pracoviště je na základě odborného přezkumu ověřit, zda stanovené vzdělávací potřeby a možnosti žáka definované ve Zprávě ŠPZ a/nebo Doporučení ŠPZ odpovídají skutečnosti.
˘ Vyhodnocení dokumentů určených k revizi po formální a obsahové stránce.
˘ Vydefinování potřebných základních odborných kompetencí revizního týmu, jeho sestavení a vedení v rámci dané kauzy.
˘ Odborné posouzení příslušných podkladů ze spisové dokumentace ŠPZ vztahující se ke konkrétnímu žákovi.
˘ Komunikace se školskými poradenskými zařízeními a školami.
˘ Zpracování podkladů pro závěry revizního šetření, zhotovení závěrečné revizní zprávy.
˘ Revizní šetření je realizováno v místě působení daného ŠPZ, dále probíhá návštěva školy, kterou daný žák navštěvuje (revizní tým vyjíždí v rámci celé ČR).
˘ Celé šetření je založeno na týmové spolupráci.

Požadujeme:

˘ Magisterské vzdělání v oboru psychologie,
˘ praxi min. 8 let v pozici psycholog v poradenském zařízení (PPP nebo SPC), popř. ve školním poradenském pracovišti,
˘ orientace ve vzdělávacím a poradenském systému v ČR,
˘ orientace ve školské legislativě a souvisejících strategických dokumentech,
˘ výbornou znalost českého jazyka slovem i písmem, schopnost práce s rozsáhlejšími texty,
˘ dobrou

odpovědět
Speciální pedagog - Revizní pracoviště
Kontaktní osoba: Hana Živčáková
Telefon: 222 122 228
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Praha