• P 
  • P 
  • GALERIJNÍ LEKTOR/KA 

GALERIJNÍ LEKTOR/KA

Zaměstnavatel: Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
Ostrožná 236
Opava

KO: Bc. Lenka Bartesková, tel.: 734 355 350, e-mail: sekretariat@oko-opava.cz
Písemnou přihlášku s níže uvedenými materiály zasílejte poštou nebo odevzdejte osobně na recepci Obecního domu na adrese: Opavská kulturní organizace, p. o., Ostrožná 46, 746 01 Opava. Na obálku uveďte Neotvírat, výběrové řízení č. 2 / 2019 – GALERIJNÍ LEKTOR/KA“
Termín ukončení příjmu přihlášek: doručením dne 31.7. 2019 do 17:00 hodin. Přihlášky, které budou doručeny po stanovené lhůtě, budou vyřazeny. Uchazeči, kteří doručí veškeré požadované dokumenty ve stanovené lhůtě, budou pozváni k ústnímu pohovoru, který se uskuteční 9. 8. 2019.
Písemná přihláška musí obsahovat: přesné označení výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; místo trvalého pobytu; telefonické a e-mailové spojení na uchazeče; datum a podpis uchazeče.
K přihlášce připojte tyto doklady:
- životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a certifikátech;
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
- úředně ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce);
- písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci pro účely personální činnosti a pro plnění úkolů uložených zákonem po celou dobu trvání výběrového řízení.
Kvalifikační předpoklady:
1. ukončené středoškolské vzdělání humanitního směru (nejlépe se zaměřením na muzejní a galerijní pedagogiku)
2. odborná praxe min. 2 roky
Další požadavky:
- uživatelská znalost práce na PC (Excel,

Nástup možný od: 02. 09. 2019
Směnovost: Pružná pracovní doba

odpovědět
GALERIJNÍ LEKTOR/KA
Kontaktní osoba: Bc. Lenka Bartesková
Telefon: +420 734 355 350
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Požadavky vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj